Het EPC (of voluit het energieprestatiecertificaat) is momenteel alleen verplicht bij verkoop of verhuur van appartementen of huizen. Vanaf 2022 moeten ook de gemeenschappelijk delen van appartementsgebouwen in Vlaanderen over een EPC beschikken. Het attest zal vanaf 2020 aangevraagd kunnen worden.

Energiedoelstellingen

Het EPC van de gemeenschappelijke delen zal meer informatie geven over de staat van bijvoorbeeld het dak, de gevel, vloeren, collectieve installaties van het gebouw (verwarming)… Ook de gegevens van een eventuele installatie van zonne-energie zullen worden opgenomen.

Het EPC van de gemene delen heeft als doel om de VME (of voluit Vereniging van Mede-Eigenaars) bewust te maken van de nodige maatregelen die moeten genomen worden om aan de vereiste energiedoelstellingen te voldoen.

Het EPC voor de gemene delen zal ook interessant zijn voor de kandidaat-koper van een appartement om bijvoorbeeld te weten of het dak al voldoende geïsoleerd is en of er in de nabije toekomst renovatiekosten zullen zijn.

Bovendien vormt het EPC van de gemeenschappelijke delen de basis voor het EPC van de appartementen in het gebouw.

Hoe zal het EPC voor de gemeenschappelijke delen eruitzien?

Het EPC wordt opgemaakt door een energiedeskundige type A en is tien jaar geldig. Bij energetische renovaties moet het EPC geactualiseerd worden.

Om verwarring te vermijden, zal op het EPC van de gemeenschappelijke delen geen label staan zoals bij het vernieuwde EPC van appartementen/huizen (van A: zeer energiezuinig tot F: niet energiezuinig).

Op het EPC van de gemene delen zal er wel informatie te vinden zijn over de huidige energetische toestand van het gebouw. Kleurenbalken en symbolen tonen de energieprestatie van elk onderdeel van het gebouw. Daarbovenop zal er op het certificaat aanbevelingen staan om die energieprestatie van het gebouw te verbeteren. Maar, in tegenstelling tot het EPC bij privatieve eenheden, bevat het EPC voor gemene delen geen prijsindicaties van de aanbevelingen.

Nieuwbouw

Voor nieuwbouwappartementen is het EPC van gemene delen pas verplicht 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.

Meer informatie over het EPC van de gemeenschappelijke delen? www.energiesparen.be