Notulen niet correct opgesteld, beslissing algemene vergadering nietig verklaard

Het correct opstellen van de notulen is niet louter een belangrijke bijkomstigheid maar een cruciale voorwaarde voor de regelmatigheid van de door de algemene vergadering genomen beslissingen. Wanneer de notulen manifeste vormfouten bevatten of niet voldoen aan de vereisten zoals vooropgesteld door de wet op de mede-eigendom, dan zal de vrederechter enkel en alleen op…

Lees artikel
mede-eigenaar onder collectieve schuldbemiddeling

Welke invorderingsmogelijkheid voorziet de wet indien een kavel met een vruchtgebruik bezwaard is?

Een groot knelpunt bij het beheer van appartementsgebouwen is de problematiek van wanbetalers en de invorderingsmogelijkheden voor de syndicus. Zeker wanneer we spreken over een mede-eigendom met een beperkt aantal kavels, kan het in gebreke blijven van één mede-eigenaar dramatische gevolgen hebben voor de overige mede-eigenaars die het tekort van de wanbetaler (tijdelijk) moeten ondervangen.…

Lees artikel