Welke rechter is bevoegd in geschillen met betrekking tot mede-eigendom?

Wie proces zegt, denkt onmiddellijk aan rechtbank. Rechtbank wordt dan meteen gelinkt aan langdurige en tijdrovende, vaak omslachtige procedures, met uiteraard kosten die nauwelijks te overzien zijn, lastige tegenstrevers of tegenpartijen, enz. Het blijft een gouden raad om in eerste instantie een regeling te zoeken via overleg en/of via professionele bemiddeling om tot een oplossing…

Lees artikel
Rentmeester Brakel

Hoe zit het met de aansprakelijkheid indien de informatieverplichting bij de verkoop van een appartement niet wordt nageleefd?

Bij de verkoop van een appartement is de syndicus verplicht om voorafgaand aan (de precontractuele fase) én bij het sluiten van een koopovereenkomst (de contractuele fase) bepaalde informatie over de mede-eigendom mee te delen. Op die manier kan de koper met kennis van zaken over zijn aankoop beslissen en wordt komaf gemaakt met situaties waarin…

Lees artikel
Rentmeester Brakel

Welke bijkomende mogelijkheden biedt de hervormde wet op de mede-eigendom in geval van betalingsachterstand van een mede-eigenaar?

Een groot knelpunt bij het beheer van appartementsgebouwen is de problematiek van wanbetalers en de invorderingsmogelijkheden voor de syndicus. Zeker wanneer we spreken over een mede-eigendom met een beperkt aantal kavels, kan het in gebreke blijven van één mede-eigenaar dramatische gevolgen hebben voor de overige mede-eigenaars die het tekort van de wanbetaler (tijdelijk) moeten ondervangen.…

Lees artikel