Technisch Beheer

 • Herstellen van defecten
 • Actualiseren van gebouwen
 • Anticiperen op nieuwe wetgevingen
 • Onderhouden van de technische installaties
 • In stand houden van de gemeenschappelijke delen
 • Begeleiden oplevering

Financieel Beheer

 • Werkkapitaal beheren
 • Begrotingen opmaken
 • Reservekapitaal aanleggen
 • Beheer van rekeningen VME
 • Betalen gemeenschappelijke rekeningen
 • Verdeelsleutels toepassen cfr. basisakte en wet
financieel beheer

Administratief Beheer

 • Vergaderingen organiseren
 • Briefwisseling en secretariaat
 • Basisgegevens gebouw bijhouden
 • Contracten onderhandelen en vertegenwoordigen
 • Relaties onderhouden met eigenaars en bewoners
 • Vertegenwoordigen van mede-eigenaars vb. bij gerechtsgeschillen