Notulen niet correct opgesteld, beslissing algemene vergadering nietig verklaard

Het correct opstellen van de notulen is niet louter een belangrijke bijkomstigheid maar een cruciale voorwaarde voor de regelmatigheid van de door de algemene vergadering genomen beslissingen. Wanneer de notulen manifeste vormfouten bevatten of niet voldoen aan de vereisten zoals vooropgesteld door de wet op de mede-eigendom, dan zal de vrederechter enkel en alleen op…

Lees artikel