Vordering enkel tegen de VME is toelaatbaar

Sinds de wetswijziging op 1 januari 2019 is helder dat de VME in rechte kan optreden, ook in zaken rond wijziging van de aandelen of de verdeling van de lasten, en dit als eiser of als verweerder. Een mede-eigenaar kan een vordering dus tegenover de VME instellen, zonder zich noodzakelijkerwijs (ook) te moeten richten tot…

Mede-eigenaar krijgt geen betalingsrespijt

Het verlenen van betalingsrespijt aan één mede-eigenaar kan bezwaarlijk door de rechter worden toegestaan, wanneer dit betalingsrespijt erin zou resulteren dat de andere mede-eigenaars daardoor bepaalde bedragen moeten voorfinancieren, wat dan op zijn beurt hun financiële engagementen verzwaart.