Mede-eigenaar krijgt geen betalingsrespijt

Het verlenen van betalingsrespijt aan één mede-eigenaar kan bezwaarlijk door de rechter worden toegestaan, wanneer dit betalingsrespijt erin zou resulteren dat de andere mede-eigenaars daardoor bepaalde bedragen moeten voorfinancieren, wat dan op zijn beurt hun financiële engagementen verzwaart.