mede-eigenaar onder collectieve schuldbemiddeling

Onze syndicus kost te veel…

Sommige mede-eigenaars vinden dat de syndicus van hun gebouw een te hoog tarief hanteert. Anderen menen dat hun syndicus nogal snel aanvullendekosten en erelonen aanrekent voor specifieke tussenkomsten en vragen zich af of hij dit zomaar mag doen.

mede-eigenaar onder collectieve schuldbemiddeling

Welke invorderingsmogelijkheid voorziet de wet indien een kavel met een vruchtgebruik bezwaard is?

Een groot knelpunt bij het beheer van appartementsgebouwen is de problematiek van wanbetalers en de invorderingsmogelijkheden voor de syndicus. Zeker wanneer we spreken over een mede-eigendom met een beperkt aantal kavels, kan het in gebreke blijven van één mede-eigenaar dramatische gevolgen hebben voor de overige mede-eigenaars die het tekort van de wanbetaler (tijdelijk) moeten ondervangen.…

Wat zijn de gevolgen voor de verkoop van een appartement indien de syndicus zijn informatieverplichting niet naleeft?

Bij de verkoop van een appartement is de syndicus verplicht om voorafgaand aan (de zgn. precontractuele fase) én bij het sluiten van een koopovereenkomst (de zgn. contractuele fase) bepaalde informatie omtrent de mede-eigendom mee te delen. Op die manier kan de koper met kennis van zaken over zijn aankoop beslissen en wordt komaf gemaakt met…

Vordering enkel tegen de VME is toelaatbaar

Sinds de wetswijziging op 1 januari 2019 is helder dat de VME in rechte kan optreden, ook in zaken rond wijziging van de aandelen of de verdeling van de lasten, en dit als eiser of als verweerder. Een mede-eigenaar kan een vordering dus tegenover de VME instellen, zonder zich noodzakelijkerwijs (ook) te moeten richten tot…