mede-eigenaar onder collectieve schuldbemiddeling

Onze syndicus kost te veel…

Sommige mede-eigenaars vinden dat de syndicus van hun gebouw een te hoog tarief hanteert. Anderen menen dat hun syndicus nogal snel aanvullendekosten en erelonen aanrekent voor specifieke tussenkomsten en vragen zich af of hij dit zomaar mag doen.