Vordering enkel tegen de VME is toelaatbaar

Sinds de wetswijziging op 1 januari 2019 is helder dat de VME in rechte kan optreden, ook in zaken rond wijziging van de aandelen of de verdeling van de lasten, en dit als eiser of als verweerder. Een mede-eigenaar kan een vordering dus tegenover de VME instellen, zonder zich noodzakelijkerwijs (ook) te moeten richten tot…