Wat zijn de gevolgen voor de verkoop van een appartement indien de syndicus zijn informatieverplichting niet naleeft?

Bij de verkoop van een appartement is de syndicus verplicht om voorafgaand aan (de zgn. precontractuele fase) én bij het sluiten van een koopovereenkomst (de zgn. contractuele fase) bepaalde informatie omtrent de mede-eigendom mee te delen. Op die manier kan de koper met kennis van zaken over zijn aankoop beslissen en wordt komaf gemaakt met…

Vordering enkel tegen de VME is toelaatbaar

Sinds de wetswijziging op 1 januari 2019 is helder dat de VME in rechte kan optreden, ook in zaken rond wijziging van de aandelen of de verdeling van de lasten, en dit als eiser of als verweerder. Een mede-eigenaar kan een vordering dus tegenover de VME instellen, zonder zich noodzakelijkerwijs (ook) te moeten richten tot…