Rentmeester Brakel

Wat wijzigt de wet van 18 juni 2018 met betrekking tot de mogelijkheid van een vrijwillige afbraak en heropbouw van een appartementsgebouw?

Met de wetswijziging van 2018 heeft de wetgever opnieuw stappen gezet naar een transparantere en duidelijkere regeling met betrekking tot mede-eigendom. Voor verschillende problemen is de wetgever tot een praktische/werkbare oplossing gekomen. Daarbij heeft men dit keer echt het principe gehuldigd van evolutie boven revolutie. Daarmee willen we niet gezegd hebben dat de wetswijziging geen…