Wat houdt de contractuele informatieplicht van de syndicus in bij de overdracht van een kavel?

Bij de aankoop van een appartement dient een koper bijzonder aandachtig te zijn voor de bijkomende kosten die een situatie van mede-eigendom met zich kan meebrengen. Zo verplicht de wet de syndicus verplicht om voorafgaand (de zgn. precontractuele fase) én bij het sluiten van een koopovereenkomst (de zgn. contractuele fase) bepaalde informatie omtrent de mede-eigendom…

Mede-eigenaar krijgt geen betalingsrespijt

Het verlenen van betalingsrespijt aan één mede-eigenaar kan bezwaarlijk door de rechter worden toegestaan, wanneer dit betalingsrespijt erin zou resulteren dat de andere mede-eigenaars daardoor bepaalde bedragen moeten voorfinancieren, wat dan op zijn beurt hun financiële engagementen verzwaart.  

Welke rechter is bevoegd in geschillen met betrekking tot mede-eigendom?

Wie proces zegt, denkt onmiddellijk aan rechtbank. Rechtbank wordt dan meteen gelinkt aan langdurige en tijdrovende, vaak omslachtige procedures, met uiteraard kosten die nauwelijks te overzien zijn, lastige tegenstrevers of tegenpartijen, enz. Het blijft een gouden raad om in eerste instantie een regeling te zoeken via overleg en/of via professionele bemiddeling om tot een oplossing…